Voor wie

Voor wie is deze begeleiding?

Mijn begeleiding richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking en/of bijkomende problematieken zoals bijvoorbeeld adhd, (kenmerken van) autisme, laag sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau en gedragsmatige beperkingen in het algemeen.

Deze kunnen zowel vanuit een thuissituatie (zelfstandig of bij familie) ondersteund worden als ook vanuit  een setting waarbij de cliënt begeleid woont en een invulling voor zijn/haar dag zoekt.

Hierbij staat voor mij vraaggerichte begeleiding en daarmee de mens voorop.

Dit alles vindt uiteraard op basis van zorgvuldig opgestelde plannen plaats die regelmatig geëvalueerd worden om behoeften en vorderingen concreet te maken.

Mogelijkheden:

Wij gaan samen bekijken waar de individuele behoefte ligt.
Ik ben flexibel in mijn mogelijkheden voor zowel dagbesteding als ook ambulante begeleiding.

Voor verdere informatie neem gerust contact met mij op.


Afdrukken